Jiangsu Turui Machinery Co., Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $235,000
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  ชื่องานแสดงสินค้า: Saudi PPPP
  วันที่เข้าร่วม: 2014 .2
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: SA
  การแนะนำ: The 11th Saudi International Packaging Industry Fair Exhibition time: 2014/02/16- 2014/02/19
  ชื่องานแสดงสินค้า: INTERPLASTICA
  วันที่เข้าร่วม: 2014 .1
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: RU
  การแนะนำ: INTERPLASTIC is organized in Moscow,Russia,specially about plastic machines.
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้